புதன், 18 மார்ச், 2009


நேற்றைய
சந்தைகள் " flat " ஆக துவங்கி இடையில் ஊசலாட்டம் தொடர்ந்தது . பின்னர்" bank of japan " இன் சந்தை ஊக்குவிப்பு அறிவிப்பினால் ஜப்பானிய சந்தை 3 % அளவிற்கு எழுச்சி அடைந்தன . அதை வைத்து ஆசியசந்தைகள் 3 % அளவிற்கு எழுச்சியடைந்தன ..

இந்நிலையில் நிப்டி 2750 , 2778 .ஆகிய எதிர் நிலைகளை கடந்து 2800 ஐ அடைந்தன .. அதன் பின்னர் சந்தைகள் முடிவில் 2751 புள்ளிகளில் நிலை கொண்டன . முன்பு சொன்னது போல் வலுவான காரணிகள் எதுவும் இல்லாததால் " 2810 " ஐ தொட முடியவில்லை என நினைக்கிறேன் ..

நேற்று முடிந்த அமெரிக்கசந்தைகள் திடீரென எழுச்சி அடைந்தன.
dow = 2. 48 % .nasdaq = 4.14 % மும் உயர்ந்தன ..
அமெரிக்க சந்தைகள் கடந்த வாரமும் நேற்றும் எதுவும் விஷயம் இல்லாமல் சந்தையை மேலே ஏற்றுகின்றனர் . இது எதனால் என்பது புரியவில்லை ...

இனி இன்று !!!!!

இன்றைய சந்தையில் நிப்டி 2720 என்ற அதரவு நிலையையும் 2778 என்ற எதிர் நிலையையும் கொண்டு வணிகமாகும் . இதில் எந்த நிலைகள் உடைபட்டாலும் அந்த பக்கம் அதிக நகர்வுகளை எதிர் பார்க்கலாம் .
ஆசிய சந்தைகளை பொறுத்த வகையில் பிளாட் துவக்கமாக உள்ளன. ஆசிய சந்தைகளில் இன்று லாபத்தினை உறுதி செய்வார்கள் என நினைக்கிறேன் .இந்த நிலை உலக சந்தைகளிலும் வரலாம் என எதிர் பார்க்கிறேன் ...

இருந்தாலும் கவனம் தேவை !!!!

நிப்டி நிலைகள் :----------

sup : 2750 , 2720 , 2690 ..
res : 2778 , 2810 , 2840 ..

today pick's -------

sell nifty @ 2745 to 2755 sl 2781 tgt 2725 , 2700 , 2673 ..
sell infosys @ 1268 to 1272 sl 1279 tgt 1259 , 1245 , 1233 ..

நன்றி !!!