திங்கள், 23 மார்ச், 2009

விழிப்புணர்வு இடுகை !!!


நண்பர்களே
!!!

இது தங்களின் கவனத்திற்கு மட்டுமே @

பங்குசந்தை குருதிரு மார்க் பேபர் அவர்கள் கணிப்பின் படி ஆசியமற்றும் அமெரிக்க , ஜரோப்பிய சந்தைகள் 25 % to 35 % வரை சரிவுகள் வரும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் ..

இந்திய சந்தைகள் சென்செக்ஸ் 6000 புள்ளிகள் வரை வர வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறுகிறார் ..

அமெரிக்க சந்தையில் s & p 600 புள்ளிகளுக்கு கீழே செல்லும் எனவும் ..

ஆசிய மற்றும் ஜரோப்பிய சந்தைகள் மேற்கண்ட சரிவுகள் வரலாம் என்றும் கூறுகிறார் ..

தங்கம் $ 700 (per oz) வரை வர வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறுகிறார் ..

மேலும்
இந்தியாவில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால் சரிவுகள் மார்ச் ஏப்ரல் அல்லது ஜுன் மாதத்தில் வரலாம் என்றும் கூறுகிறார் ....

நன்றி !