சனி, 21 மார்ச், 2009

புதிய முதலீட்டு அறிமுகம்

புதிய முதலீட்டு அறிமுகம் !!!!

நிப்டி பீஸ் (nifty bees )...

நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கும் , குறுகிய கால முதலீட்டாளர்களுக்கும் மற்றும் பரஸ்பர நிதியகங்களில் (mutual fund ) . சிறிய தொகையினை கொண்டு முதலீடு செய்ய முடியாமல் இருப்பவர்களுக்கும் ( mutual fund 's குறைந்தபட்ச முதலீடு 5000/- ) ஏற்ற EQ பங்கு இது ..

EQ பங்கு போலவே நிப்டி பீஸ் யையும் வாங்கி உங்களது .. " D MATE " கணக்கில் வைத்து கொள்ளலாம் ..
கால வரையறை எதுவும் கிடையாது ..
விலை ஏறும் போது விற்று லாபம் பார்க்கலாம் ..
இதுவும் மற்றபங்குகள் போலவே ஈவு தொகை ( DIVIDEND ) போனஸ் (BONUS ) யும் உண்டு ... முக மதிப்பு 10 அதன் அடிப்படையில் தான் ஈவு தொகை வழங்குவார்கள் ...

சந்தையில் நிப்டி பீஸ் வியாபாரம் ஆவது , S& P CNX NIFTY என்ற இன்டெக்ஸ் அடிப்படையில் தான் . ஆகவே இன்டெக்ஸ் மேல்முகமாக இருக்கும் போது விற்று லாபம் பார்க்கலாம் ...

கீழே வரும் போது வாங்கலாம் ..மேலும் இன்டெக்ஸ் 'இன் பாயிண்ட் யை 10 ஆல் வகுத்தால் வருவது தான் நிப்டி பீஸ் 'இன் விலை (cmp ).

சந்தையின் ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கு ஏற்ப (ஏறு முகம் மற்றும் இறங்கு முகம் ) பிரிமியத்தில் இருக்கும் இல்லையெனில் அதே விலையில் வணிகமாகும் ..

சந்தையில் நிப்டி பீஸ் போலவே மற்ற பீஸ் களும் உள்ளன .. அவை கோல்ட் பீஸ் , ஜுனியர் பீஸ் , பேங்க் பீஸ் , psu பேங்க் பீஸ் , ஆகும் ..ஆனால் நிப்டி பீஸ் உங்கள் முதலீட்டுக்கு மிகவும் ஏற்றது ..

மற்ற பீஸ்" இல் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் முதலீடு செய்யலாம் ...

நன்றி .!!!