புதன், 25 மார்ச், 2009

நேற்றைய சந்தையில் நிப்டி 3000 புள்ளிகளை எளிதாக தொட்டும் தொடர்ந்து நிற்க முடியவில்லை .. முன்பு சொன்னது போல அந்த நிலைகளில் விற்பனை அதிகரித்து நமது சந்தைகள் கீழிறங்க தொடங்கின ..

ஆசிய
சந்தைகள் முடிவில் அபரீதமாக 3 .5 % வரை அதிகரித்து இருந்தது . இருந்தும் நமது சந்தைகளில் ஆசிய சந்தைகளின் ஏற்றம் பிரதிபலிக்கவில்லை ..
ஐரோப்பிய சந்தைகள் " FLAT " ஆகதுவங்கி பின்னர் சரிவினை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தன .. பின்னர் நமது சந்தைகள் ஐரோப்பிய சந்தைகளின் போக்கினை பின்பற்றி கீழிறங்க ஆரம்பித்தன .. முடிவில் அதரவு நிலையான "2920 " நிலையும் உடைபட்டு வர்த்தகம் ஆனது .. பின்னர் முடிவில் சந்தைகள் " 2938 " இல் முடிவடைந்தன ..

நேற்றைய அமெரிக்க சந்தைகள் சிறிதளவு லாபத்தினை உறுதி செய்ததுபோல 2 % to 3% வரை சரிவு அடைந்தன .

இனி இன்று !!!

ஆசிய சந்தைகள் 1 % அளவிற்கு சரிவில் வர்த்தகத்தினை தொடங்கி உள்ளன . நமது சந்தைகளை பொறுத்த வரையில் " 2900 to 2950 " க்கு இடையே சந்தைகள் ஊசலாடும் என எதிர் பார்க்கிறேன் ..

நாளை பியுச்சர் முடிவு நாள் என்பதால் சந்தையில் சரிவுகள் அதிகரிக்க கூடும் என எதிர் பார்க்கிறேன் .
அவ்வாறு நிகழும் பட்சத்தில் ஆபரேட்டர்கள் சந்தையினை முடிந்த வரை உயர்த்தி செல்லவும் தயாராக இருப்பார்கள் என நினைக்கிறேன் .. அவ்வாறு நிகழும் பட்சத்தில் சந்தைகள் "2950 " என்ற முக்கிய மான நிலையை கடக்க முயற்சிக்கலாம் .

நிபிட்டி நிலைகள் -----

அதரவு - 2920 , 2900 , 2830 ....

எதிர்ப்பு -2950 , 2980 , 3020 ....

நன்றி !