ஞாயிறு, 14 ஜூன், 2009

கடந்த வார சந்தையில் உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்தவர்கள் !!!

வணக்கம் நண்பர்களே !!!

கடந்த வாரம் சந்தைகள் சற்று அதிகமாக நிச்சயமில்லாத தன்மையினை ஏற்படுத்தினாலும் நமது வர்த்தகர்களுக்கு சற்று லாபத்தினை தந்தது . இதை யாரும் மறுக்க முடியாது .

சரி இனி @@@@@@@@@@@@

------------கடந்தவார சந்தைகளில் உயர்ந்து மற்றும் தாழ்ந்தவர்கள் ---------------

பங்கின் பெயர் - உயர்வு % ---

* ஹச் சிஇல் - 12 %
* மகிந்திரா - 10 %
* டாட்டா பவர் - 12 %
* சத்யம் கம்ப - 20 %
* டெக் மகிந்திரா - 13.5 %
* என் அண்ட் டி - 4 %
----------------------------------

பங்கின் பெயர் - சரிவு % -
* யுனிடெக் - 12.2%
*எஸ் பி ஐ - 10.3 %
* டி யல் எப் - 10.2 %
* பி பி சி ய ல் - 11.7 %


நன்றி
!!