வெள்ளி, 19 ஜூன், 2009

வணக்கம் ..

சில முக்கிய பணிகளின் காரணமாக இன்றைய பதிவினை விரிவாக எழுதிட இயலவில்லை .

முந்தய பதிவுகளில் குறிப்பிட்டது போல உலக சந்தைகளில் எழுச்சி என்பது மருந்துக்கு கூட இல்லாமல் வர்த்தகம் ஆகி வருகிறது . ஆகவே நண்பர்களே இந்தவார இறுதி வர்த்தக தினம் மற்றும் நேற்றைய மைனஸ் இன்பிலேசன் ஆகிய வற்றை கணக்கில் கொண்டு உயர்வில் செல்லிங் செய்யலாம் மற்றும் நேற்றைய செபி கூட்டத்தில் சில சலுகைகள் அந்நிய முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் நமது முதலீட்டளர்களுக்கு சில சலுகைகள் வழங்க்கப்பட்டுள்ளது


இதை பற்றி விரிவாக நாளைய பதிவில் ......

நிலைகள்
----

அதரவு --- 4250 , 4220 , 4190 .

எதிர்ப்பு --- 4290 .4325 ,4365 .

நன்றி !!!