திங்கள், 15 ஜூன், 2009

வெள்ளியன்றைய பதிவினை படித்து தொடரவும் ........

வெள்ளியன்றைய அமெரிக்க சந்தைகள் பெரியதாக நகர்வுகள் எதுவும் இல்லாமல் வர்த்தகத்தினை முடித்து கொண்டன .

இன்றைய ஆசியசந்தைகள் துவக்கம் 1% வரை சரிவில் துவம்ங்கி உள்ளன . ஆசிய சந்தைகளில் இன்றும் மற்றும் வரும் வாரங்களில் செல்லிங் அதிகரிக்கவே வாய்ப்புகள் உள்ளன . மேலும் இந்த வாரம் வர இருக்கும் உலக நாடுகளின் இன்பிலேசன் அதிகரிக்க கூடும் என்ற அச்சம் எல்லா நாடுகளிடையேயும் கணிப்பில் உள்ளது .

நமது சந்தைகள் இன்று துவக்கம் ஆசிய சந்தைகளை ஒட்டி சரிவில் துவங்கவே வாய்ப்புகள் உள்ளன . மேலும் நமது சந்தைகள் இன்றைய சந்தையில் 4520 ,4500 நிலைகள் உடைபட்டால் சந்தைகளில் செல்லிங் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன .

அவ்வாறு வரும் செல்லிங் காரணமாக சந்தைகள் எஞ்சியுள்ள ஒரே அதரவு நிலையான 4470 , 4450 நிலைகளை தொட்டாலும் ஆச்சர்யமில்லை .

அவ்வாறு நிகழ்ந்து சந்தைகள் 4450 நிலைகளுக்கு கீழே முடிவடையும் பட்சத்தில் சந்தையின் பலவீனம் உறுதி செய்யப்படும் மற்றும் அவ்வாறு முடிவடைந்தால் சந்தைகள் மேலும் சரிவடையும் .

தினசரி வர்த்தகர்கள் சந்தையில் ஷார்ட் செல்லிங் செல்லலாம் . நிப்டி சந்தைகள் துவங்கி பின்னர் ஒரு உயர்வில் 4550 - 4560 நிலைகளில் செல்லிங் செய்யலாம் ஸ்டாப் லாஸ் 4592 .........

நிப்டி நிலைகள் ---
அதரவு -- 4520 ,4500 ,4478 .
எதிர்ப்பு -- 4591 , 4620 , 4650 .

நன்றி !!!