ஞாயிறு, 31 மே, 2009

மே மாதம் அதிகம் உயர்ந்த இன்டெக்ஸ் !!!

மே மாத பியுச்சர் சந்தைகளில் சில இண்டக்ஸ்களின் உயர்வுகள் சற்று அபரமானதகவே இருந்தன அவைகள் ------------

* சென்செக்ஸ் - 20 %
* நிப்டி - 21 %
* காப் கூட்ஸ் - 42 %
* மிட் காப் - 33 %
* சுமால் காப் - 46 %
* ரியாலிட்டி - 71 %
* பேங்க் இன்டெக்ஸ்- 35 %
*பவர் - 31 %
* மெட்டல் - 45 %

******************************************************